La FUE és l'espai físic i virtual on fer totes les gestions necessàries per desenvolupar una activitat econòmica, amb independència de l'Administració responsable.

Canal Empresa
Cerca guiada de tràmits

 

 

 

Des d'aquests portals podeu fer electrònicament aquells tràmits de competència municipal per a l'obertura d'una activitat econòmica o d'altres gestions relacionades, sense necessitat de desplaçar-vos presencialment a les oficines de l'Ajuntament del Masnou.