S'han sotmès els serveis públics a l'avaluació de la ciutadania? Enquestes, entrevistes... en aquest apartat en pots consultar els resultats.

En aquest apartat podeu consultar les dades relatives al Departament d'Urbanisme, Activitats, Projectes i Obres de l'any 2016: