Vols saber quantes i quines subvencions ha atorgat l'ens? Aquí hi són totes. Pots veure a qui i a què s'han destinat.

En aquest apartat podeu consultar les subvencions atorgades per l'Ajuntament del Masnou.

 

Podeu consultar la informació de les concesions de subvencions atorgades a partir de l'any 2019 a la base de dades nacional de subvencions de l'estat (BDNS) a l'enllaç següent: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/ca/concesiones/organo/L01081189

 

La informació anterior a 2019 és la següent:

 

1. Subvencions atorgades 2018:

 

1.1. Subvencions atorgades pel procediment de concessió directa

1.2. Subvencions atorgades pel procediment de concurrència competitiva entitats

1.3. Subvencions atorgades pel procediment de concurrència competitiva foment economia local.

1.4. Subvencions atorgades pel procediment de concurrència competitiva per a la pràctica de l’esport individual

 

2. Subvencions atorgades 2017:

 

2.1. Subvencions atorgades pel procediment de concessió directa

2.2. Subvencions atorgades pel procediment de concurrència competitiva entitats

Revocacions de subvencions atorgades:

2.3. Subvencions atorgades pel procediment de concurrència competitiva a empreses de nova creació

2.4. Subvencions atorgades pel procediment de concurrència competitiva per a la pràctica de l’esport individual

 

3. Subvencions atorgades 2016:

 

3.1. Subvencions atorgades pel procediment de concessió directa 

3.2. Subvencions atorgades pel procediment de concurrència competitiva entitats

3.3. Subvencions atorgades pel procediment de concurrència competitiva empreses de nova creació

3.4. Subvencions atorgades pel procediment de concurrència competitiva per a l’assessorament en el compliment de les obligacions fiscals de les entitats

 

4. Subvencions atorgades 2015:

 

4.1. Subvencions atorgades pel procediment de concessió directa

4.2. Subvencions atorgades pel procediment de concurrència competitiva entitats

4.3. Subvencions atorgades pel procediment de concurrència competitiva a les empreses de nova creació

 

5. Subvencions atorgades 2014:

 

5.1. Subvencions atorgades pel procediment de concessió directa

5.2. Subvencions atorgades pel procediment de concurrència competitiva entitats

 

6. Subvencions atorgades 2013:

 

6.1. Subvencions atorgades pel procediment de concessió directa

6.2. Subvencions atorgades pel procediment de concurrència competitiva entitats

6.3. Subvencions atorgades pel procediment de concurrència competitiva a les empreses de nova creació