En el cas que la Comissió Jurídica Assessora, és a dir, l'alt òrgan consultiu de la Generalitat i dels ens locals en matèria jurídica, hagi emès algun dictamen que faci referència a aquest ens, el podràs consultar en aquest apartat.

En aquest enllaç se us redirigirà al web de la Generalitat de Catalunya i als dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora més rellevants, classificats per anys i per raó del contingut.

En aquest espai trobareu els dictàmens de la Comissió Jurídica relacionats amb l'Ajuntament del Masnou: