Comissió especial per fer el seguiment de la gestió de la platja

La finalitat d’aquesta comissió és establir directrius per gestionar de manera integrada la platja i s’hi tracten els temes següents:

  • La definició de les directrius del pla d’usos
  • El seguiment de la gestió de la platja, que inclou el servei de salvament i socorrisme, el manteniment i la neteja, la seguretat, el desenvolupament d’activitats, i els aspectes ambientals més rellevants.
  • D’altres relacionats amb la platja i que siguin incorporats a l’ordre del dia per qualsevol dels membres.

Actes disponibles: