Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

SÍLVIA V. GARRIDO GALERA

Alcaldessa Presidenta

PSC-CP

 • Càrrec electe
 • Alcalde/ssa
 • Membre d'equip de govern
 • Ajuntament de Dosrius
 • Alcaldia, Cultura

Retribució anual bruta: 36.645

PERFIL/BIO

Dona, mare, àvia

Postgrau en comunicació i lideratge polític per la UAB.

Em defineixo com una persona estructurada, inquieta, social, vital i amb un punt de rebel·lia.

 

TRAJECTORIA PROFESSIONAL

Agent Comercial de professió i dedicada a la política a l’Ajuntament de Dosrius des del 2003 fins al 2015 en l’equip de govern amb diferents regidories i càrrecs institucionals, del 2015 al 2019 a l’oposició i des de juny  d’aquest mateix any com alcaldessa del meu municipi.

Judith Coll García

Foto foto

Càrrec Regidora de LA PAC CUP-AMUNT

Partit polític LA PAC CUP-AMUNT

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic jcoll@dosrius.cat

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns JUDITH COLL

Joan Serra Serrapiñana

Càrrec Regidor de SDP

Partit polític SDP

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic jserra@dosrius.cat

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns JOAN SERRA

Neus Tarensi González

Foto foto

Càrrec Regidora d'ERC

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns NEUS TARENSI

Eduard Vila Pelegrí

Foto foto

Càrrec Regidor d'ERC

Partit polític ERC

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Eduard Vila

Marc Bosch De Doria

Foto foto

Càrrec Regidor d'ERC

Partit polític ERC

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Marc Bosch

Maria Isabel Forné Gil

Foto foto

Càrrec Regidora de Media ambient i Educació

Partit polític PSC

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic mforne@dosrius.cat

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Maribel Forné

Jorge Fernández Carrasco

Foto foto

Càrrec Regidor de Joventut i Esports

Partit polític PSC

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic jfernandez@dosrius.cat

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Jorge Fernandez

Antonia Pérez Ramírez

Foto foto

Càrrec Regidora de Serveis Socials i Gent Gran i Sanitat i Salut Pública

Partit polític PSC

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic tperez@dosrius.cat

Activitats i béns Toñy

Lluis Farrerons Peñarroya

Càrrec Regidor d'Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme, Comunicació, Seguretat Ciutadana i Recursos Humans

Partit polític JxCAT-JUNTS

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic lfarrerons@dosrius.cat

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Lluis Farrerons

Joan Maria Ribes Artigas

Foto foto

Càrrec Regidor de Serveis Generals, Noves Tecnologies i Transparència

Partit polític PSC

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic jribes@dosrius.cat

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Joan Ribes

Pere Rovira Martorell

Càrrec Regidor d'Urbanisme, Obres Públiques i Manteniment

Partit polític JxCAT-JUNTS

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic provira@dosrius.cat

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Pere Rovira Martorell

Sílvia Victoria Garrido Galera

Foto foto

Càrrec Alcaldessa

Partit polític PSC

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic sgarrido@dosrius.cat

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns SILVIA GARRIDO GALERA1.pdf


Regim de retribucions i indemnitzacions vigents:

El ple municipal va acordar en data 4 de juliol de 2019 el règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions per assistència dels membres de la Corporació. En sessió de data 9 de gener de 2020 es va modificar l'apartat tercer sobre el règim d'indemnitzacions. Les dades vigents són les següents:
 
Càrrecs electes amb règim de dedicació

Les retribucions es percebran en 14 pagues amb l’alta corresponent al règim de la Seguretat Social. No es perceben indemnitzacions per assistències.
 

Nom i cognoms

Retribució (€)

Dedicació %

Sílvia Garrido Galera

36.645

90

Pere Rovira Martorell

29.325

85

Lluís Farrerons Peñarroya

25.875

75

Antonia Pérez Ramírez

31.050

90

Maribel Forné Gil

18.630

54

Jorge Fernández Carrasco

18.630

54


 
Càrrecs electes sense règim de dedicació:
 
 • Joan M. Ribes i Artigas
 • Marc Bosch de Doria
 • Neus Tarensi González
 • Eduard Vila Pelegrí
 • Anna Abril Expósito
 • Joan Serra Serrapiñana
 • Judith Coll Garcia
 
a. Per assistència als Plens 250 € per regidor/a assistent.
b. Per assistència a la Comissió Informativa General i a la Comissió Especial de Comptes 100 € per regidor/a assistent.
c. Per assistència a altres Comissions que es puguin crear: No es cobraran assistències.
d. Per assistència a la Junta de Govern Local, com a membre de ple dret 600 € per regidor/a assistent.

--
Personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics
 
Actualment no hi ha personal directiu (només existeixen càrrecs electes), càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics a l'Ajuntament de Dosrius.