Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Nom de la campanya Mitjà de comunicació Concepte Cost Àmbit Prioritat
Xatonada Popular Eix Diari Campanya banners 393,25€ Digital
Carnaval 2016 Eix Diari Campanya de banners i patrocini Eix Carnaval 877,25€ Digital