Comunicació o modificació de dades per relacionar-se amb l'Administració per mitjans electrònics - Persones jurídiques

Aquest tràmit permet a les persones jurídiques comunicar o modificar les dades de contacte per rebre notificacions electròniques del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès (CSRCR).

En termini
Requisits previs

Disposar d'un sistema d'identificació i signatura digital admès, de correu electrònic i/o de telèfon mòbil.

Disposar d'un certificat de  persona jurídica o d'un certificat de representació. 

Preu / Taxa
Sense cost.
Documentació a aportar

Important: cal presentar omplert i com a fitxer adjunt el document que porta per títol "Comunicació o modificació de dades per relacionar-se amb l'Administració per mitjans electrònics - Persones jurídiques". 

Descarrega el document que cal associar al tràmit

 
*Es recomana descarregar, obrir, omplir i guardar el document a l'equip des d'on es farà la tramitació abans de començar a tramitar per poder adjuntar-lo quan es requereixi. Assegureu-vos que les dades que s'han informat han ben quedat gravades.
Descripció

A través d’aquest tràmit les persones jurídiques poden comunicar o modificar les dades de correu electrònic i/o telèfon mòbil per rebre notificacions del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès (CSRCR), així com per rebre missatges i alertes de caràcter tributari o d'altres ingressos de dret públic.

Organisme competent / Responsable
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
Àrea tramitadora
Recaptació
Qui el pot demanar

Persones jurídiques obligades a relacionar-se per mitjans electrònics amb l'administració pública d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Canals de tramitació
Electrònic
Electrònic.

Estan obligats a l’ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l’art. 14.2 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els seus representants, etc.), així com aquells que s’estableixi reglamentàriament.

Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de sol·licitud

No n'hi ha.

Normativa

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

Termini de Resolució

Les dades comunicades s'enregistraran i, per tant, amb aquesta sol·licitud queda finalitzat el tràmit.

Silenci administratiu
No aplica.
Normativa del silenci administratiu

No aplica.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (recaptacio@cerdanyaripolles.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carrer Progrés, 22, 3a planta, 17500, Ripoll, (Girona).

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat.

Actualitzat el 04/04/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.