A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Data publicació efectiva Títol Descripció Enllaç edicte Paraules clau Data retirada efectiva Número expedient Extern Codi ens origen Nom ens origen
19-10-2018 EXP. LEGALITAT URBANISTICA CAMPING GAVINA

AJUNTAMENT DE CREIXELL

ANUNCI

Unión Turística S.L, ha presentat  el Projecte d'arranjament interior de la recepció, la cuina i els blocs sanitaris i el Projecte bàsic d'arranjament de l'accés general al Càmping Gavina de Creixell.

Els projectes presentats s'exposen a informació pública pel termini d'un mes  per tal que es puguin presentar al·legacions si s’escau, d'acord amb l'establert  a l'article 51 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

L’alcalde, Jordi Llopart i Senent. Creixell, 18 d'octubre de 2018

No