Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Foto ROSA MARIA BERENGUER LUACES

ROSA MARIA BERENGUER LUACES

Alcaldessa Presidenta

IPC

  • Càrrec electe
  • Alcalde/ssa
  • Membre d'equip de govern
  • Ple de la corporació
  • Medi Ambient, Infraestructures, Serveis i Hisenda
JORDI RAMOS MONCUSÍ

Lloc de naixement Tarragona

Data de naixement 31-10-1981

Foto foto

Càrrec Alcalde

Àrea Alcalde i Regidoria de Governació, Urbanisme i Festes

Partit polític IPC

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic jramos@conesa.cat

Perfil

Té estudis de Grau superior de telecomunicacions i informàtica.

Grau mitjà electricitat _FP1

 

Trajectòria professional

Es regidor de l'Ajuntament des del 11 de juny de 2011.

Treballador per compte aliè.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 6.000

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 200

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

JOAN REBULL MUNUERA

Lloc de naixement Barcelona

Data de naixement 25-06-1952

Foto foto

Càrrec Regidor

Àrea Regidoria de Cultura i Medi Ambient

Partit polític IPC

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic jrebull@conesa.cat

Perfil Té estudis de magisteri

Trajectòria professional

És regidor de l'Ajuntament des del 15 de juny de 2015.

Actualment està jubilat.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 300

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

ROSER DEL ALBA RUIZ CERDÀ

Data de naixement 29-09-1988

Càrrec REGIDORA

Partit polític CP

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 200

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0