La FUE és l'espai físic i virtual on fer totes les gestions necessàries per desenvolupar una activitat econòmica, amb independència de l'Administració responsable.

Canal Empresa
Cerca guiada de tràmits
El Consell Comarcal del Vallès Occidental no actua com a Finestreta Única Empresarial. Si voleu més informació, adreceu-vos als espais web del vostre ajuntament.