Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

Per participar en un procés de selecció obert podeu realitzar la tramitació telemàtica en el següent enllaç:

Si voleu participar en un procés de selecció obert i voleu tramitar la vostra sol·licitud presencialment, podreu trobar la instància per participar en el següent enllaç:

Podeu trobar més informació de les convocatòries de personal (llistats d'admesos i exclosos, resultats definitius, incidències, instàncies...)