Vols saber quantes i quines subvencions ha atorgat l'ens? Aquí hi són totes. Pots veure a qui i a què s'han destinat.

Informació relativa a les concessions de subvencions i ajuts publicats per MINHAP al "Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones" inclòs a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

0 Registres carregats
NIF del beneficiari Beneficiari Descripció Data de concessió Àmbit Convocatòria Base reguladora Import concedit Import pagat Import retornat Informe fiscalització Enllaç Documents Més informació
G25360090 FEDERACIÓ SARDANISTA DE LES COMARQUES DE LLEIDA Cultural Setembre 2018-Juny 2019 Subvenció nominativa 500.0
G25266594 CONSELL ESPORTIU DEL PLA D'URGELL Gestió de l'esport Setembre 2018-Juny 2019 Subvenció nominativa 6000.0
G25530965 FEDERACIÓ CONSELL DE DONES DEL PLA D'URGELL Igualtat i no discriminació Gener 2019-Desembre 2019 Subvenció nominativa 350.0

En aquest ítem trobem totes les subvencions atorgades amb l'import, l'objecte i els beneficiaris, amb independència de si ha hagut publicitat i concurrència en el seu atorgament. També s'ha de publicar la informació sobre el control financer així com la informació sobre la justificació o retiment de comptes de les subvencions atorgades per part dels beneficiaris.