Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

Informació relativa a les convocatòries de subvencions i ajuts del món local dels darrers 5 anys (amb origen CIDO)

0 Registres carregats

El següent conjunt de dades mostra la relació de les convocatòries de les subvencions i els ajuts públics amb font del Ministeri d'Hisenda que estiguin previstes durant l’exercici pressupostari, amb indicació de l’objecte o la finalitat i les condicions per ser-ne beneficiari. Inclou informació dels darrers 5 anys.

0 Registres carregats

Es publicarà una relació actualitzada de les convocatòries de les subvencions i els ajuts públics que estiguin previstes durant l'exercici pressupostari, amb indicació de l'objecte o la finalitat i les condicions per ser-ne beneficiari. També cal publicar una relació de les subvencions i els ajuts que es troben en convocatòries obertes.