Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquest és l'espai des d'on pots accedir a la relació d’ ajuts atorgats per l'ens. De cadascun d'ells se n'especifica, entre d'altres aspectes, l'import i l'àmbit al qual fa referència.

Descripció Data de concessió Àmbit Convocatòria Base reguladora Import concedit Informe de fiscalització
ajut 1 05-03-2019 prova prova prova 2500.0