Què opinen els grups municipals del Govern i de l'oposició? I quines són les seves propostes? Consulta-les aquí.

Es publicaran les opinions i propostes fetes pels regidors i per la resta de representants dels grups polítics. Els grups polítics i els càrrecs electes que integren el ple formen part de la corporació local, i la participació de tots en els mitjans de comunicació propis del consistori, sense excepció, és un canal per promoure la democràcia a partir de la confrontació d'idees i de propostes.