Coneix aquí tota la informació d'utilitat sobre quins són els serveis que presta aquest ens, en quines condicions ho fa i quins compromisos de qualitat pren. També podràs saber, entre d'altres detalls, com contactar-hi i quins són els tràmits relacionats.

Cada carta de serveis continua vigent fins a l'aprovació d'una nova edició

CARTA DE SERVEIS 2021 (format pdf)

CARTA DE SERVEIS 2019 (format pdf) 

CARTA DE SERVEIS 2017 (format pdf) 

TOTS ELS SERVEIS (format web) - Font: web del Consell Comarcal