El Consell de la Gent Gran de l'Alt Penedès és un òrgan de consulta i participació de la gent gran de l'Alt Penedès.

Està format per persones grans nomenades per cadascuna de les entitats i/o associacions de gent gran de la comarca i per persones representatives dels municipis.