La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Inclou tots els llocs de treball de funcionaris, i de personal laboral i eventual, independentment de si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places de l'ens.

0 Registres carregats

Identificació

Darrera variació

Variació
2016

Denominació

Gr

CD

 

 

CE

.

.

 

ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL CONSELL COMARCAL

.

.

 

 

.

.

.

 

FUNCIONARIS DE CARRERA

.

.

 

 

.

A.1.1

16/02/2001/ /23/12/2010

 

Secretaria-intervenció

A1

26

 

 

17.796,75

A.2.1

24-04-08

 

Tècnic/a Mitjà/na  de gestió i suport de l'àmbit economicofinancer

A2/B

24

 

 

10.496,55

A.2.2.

24-04-08

 

Tècnic/a Mitjà/na  de gestió i suport de l'àmbit juridicoadministratiu

A2/B

24

 

 

10.496,55

A.3.1

24-04-08

 

Administratiu/va per conversió del lloc laboral B.1.1 prèvia amortització d'aquest

 

 

 

 

 

A.3.2

24-04-08

 

Administratiu/va 1 per conversió del lloc laboral B.1.3.2 prèvia amortització d'aquest

 

 

 

 

 

.

.

 

FUNCIONARIS EVENTUALS i CÀRRECS ELECTIUS

.

.

 

 

.

A.3.1

21-07-11

 

Gerent/gerenta

A2/B

26

 

 

21.559,90

A.3.2

21-07-11

 

President / a

.

.

 

 

.

.

.

 

PERSONAL  LABORAL

.

.

 

 

.

.

.

 

LABORALS ADM. GENERAL

.

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1.3.2

24-04-08

 

Administratius II

C/C1

20

 

 

10.496,40

B.1.2

22-07-02

 

Auxiliars administratius

C2

18

 

 

6.664,89

.

.

 

 

.

.

 

 

.

B.1.3.1

24-04-08

 

Auxiliars administratius

C2

18

 

 

14.837,95

.

.

 

 

.

.

 

 

.

B.1.4

16-02-01

 

Dinamitzador/a ocupacional i responsable Oficina Comarcal Informació Consumidors

A1

26

 

 

9.114,93

B.2.4

24-04-08

 

Tècnic de grau mitjà laboral. Servei de Joventut

A2/B

21

 

 

4.447,88

B.2.5

24-04-08

 

Tècnic de grau mitja TIC (1)

A2/B

21

 

 

7.168,27

B.2.6

24-04-08

 

Tècnic de grau mitjà TIC (2)

A2/B

21

 

 

3.156,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

SERVEIS AMBIENTALS, RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RSU, VEHICLES I MAQUINÀRIA

.

 

 

.

B.1.1

24-04-08

 

Administratius  I

C/C1

22

 

 

10.496,40

B.2.1.1

29-12-09

 

Xofer laboral 1

E/*

14

 

 

11.189,97

B.2.1.2

29-12-09

 

Xofer laboral 2

E/*

14

 

 

11.189,97

B.2.1.3

29-12-09

 

Xofer laboral 3

E/*

14

 

 

11.189,97

B.2.1.4

29-12-09

 

Xofer laboral 4

E/*

14

 

 

11.189,97

B.2.1.5

29/12/2009
D143/2014;27/06

 

Xofer laboral 5

E/*

14

 

 

8.941,85

B.2.1.6

29-12-09

 

Xofer laboral 6

E/*

14

 

 

8.941,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVEIS SOCIALS

 

 

 

 

 

B.2.3.1a

29-12-06

 

Diplomat/da /Graduat/da en Treball Social

A2/B

24

 

 

7.323,11

B.2.3.1b

29-12-06

 

Diplomat/da /Graduat/da en Treball Social

A2/B

21

 

 

4.447,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.2.3.3

09-05-07

 

Educador/a Social Jornada completa
(Plans treball, conveni ó rec propis)

A2/B

21

 

 

4.447,88

b.2.3.5

09-05-07

 

Administratiu/va

C1/C

18

 

 

5.411,66

b.2.3.6

30-12-05

 

Responsable de l'Aula de formació d'Adults i de l'Oficina d'atenció a l'immigrant

A2/B

21

 

 

9.859,96