Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places d’un ens.

0 Registres carregats

Identificació

Darrera variació

Variació
2016

Denominació

Gr

CD

 

 

CE

.

.

 

ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL CONSELL COMARCAL

.

.

 

 

.

.

.

 

FUNCIONARIS DE CARRERA

.

.

 

 

.

A.1.1

16/02/2001/ /23/12/2010

 

Secretaria-intervenció

A1

26

 

 

17.796,75

A.2.1

24-04-08

 

Tècnic/a Mitjà/na  de gestió i suport de l'àmbit economicofinancer

A2/B

24

 

 

10.496,55

A.2.2.

24-04-08

 

Tècnic/a Mitjà/na  de gestió i suport de l'àmbit juridicoadministratiu

A2/B

24

 

 

10.496,55

A.3.1

24-04-08

 

Administratiu/va per conversió del lloc laboral B.1.1 prèvia amortització d'aquest

 

 

 

 

 

A.3.2

24-04-08

 

Administratiu/va 1 per conversió del lloc laboral B.1.3.2 prèvia amortització d'aquest

 

 

 

 

 

.

.

 

FUNCIONARIS EVENTUALS i CÀRRECS ELECTIUS

.

.

 

 

.

A.3.1

21-07-11

 

Gerent/gerenta

A2/B

26

 

 

21.559,90

A.3.2

21-07-11

 

President / a

.

.

 

 

.

.

.

 

PERSONAL  LABORAL

.

.

 

 

.

.

.

 

LABORALS ADM. GENERAL

.

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1.3.2

24-04-08

 

Administratius II

C/C1

20

 

 

10.496,40

B.1.2

22-07-02

 

Auxiliars administratius

C2

18

 

 

6.664,89

.

.

 

 

.

.

 

 

.

B.1.3.1

24-04-08

 

Auxiliars administratius

C2

18

 

 

14.837,95

.

.

 

 

.

.

 

 

.

B.1.4

16-02-01

 

Dinamitzador/a ocupacional i responsable Oficina Comarcal Informació Consumidors

A1

26

 

 

9.114,93

B.2.4

24-04-08

 

Tècnic de grau mitjà laboral. Servei de Joventut

A2/B

21

 

 

4.447,88

B.2.5

24-04-08

 

Tècnic de grau mitja TIC (1)

A2/B

21

 

 

7.168,27

B.2.6

24-04-08

 

Tècnic de grau mitjà TIC (2)

A2/B

21

 

 

3.156,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

SERVEIS AMBIENTALS, RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RSU, VEHICLES I MAQUINÀRIA

.

 

 

.

B.1.1

24-04-08

 

Administratius  I

C/C1

22

 

 

10.496,40

B.2.1.1

29-12-09

 

Xofer laboral 1

E/*

14

 

 

11.189,97

B.2.1.2

29-12-09

 

Xofer laboral 2

E/*

14

 

 

11.189,97

B.2.1.3

29-12-09

 

Xofer laboral 3

E/*

14

 

 

11.189,97

B.2.1.4

29-12-09

 

Xofer laboral 4

E/*

14

 

 

11.189,97

B.2.1.5

29/12/2009
D143/2014;27/06

 

Xofer laboral 5

E/*

14

 

 

8.941,85

B.2.1.6

29-12-09

 

Xofer laboral 6

E/*

14

 

 

8.941,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVEIS SOCIALS

 

 

 

 

 

B.2.3.1a

29-12-06

 

Diplomat/da /Graduat/da en Treball Social

A2/B

24

 

 

7.323,11

B.2.3.1b

29-12-06

 

Diplomat/da /Graduat/da en Treball Social

A2/B

21

 

 

4.447,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.2.3.3

09-05-07

 

Educador/a Social Jornada completa
(Plans treball, conveni ó rec propis)

A2/B

21

 

 

4.447,88

b.2.3.5

09-05-07

 

Administratiu/va

C1/C

18

 

 

5.411,66

b.2.3.6

30-12-05

 

Responsable de l'Aula de formació d'Adults i de l'Oficina d'atenció a l'immigrant

A2/B

21

 

 

9.859,96