Lloguer d'espais municipals

Sol·licitud d'utilització d'espais en equipaments municipals, per a la celebració d'activitats culturals, esportives o de lleure.
En termini
Preu / Taxa
Sempre cal fer efectiu un dipòsit de 100€. El cost del lloguer és de 70€ si es tracta de particulars. Les entitats del municipi pagaran una quota específica de 20€.
Documentació a aportar
Descripció
Sol·licitud d'utilització d'espais en equipaments municipals, per a la celebració d'activitats culturals, esportives o de lleure.
Qui el pot demanar
Qualsevol persona empadronada al municipi. Queda prohibit l'ús d'aquests espais per part de persones, organismes o entitats que no siguin del municipi, excepte les que realitzin actes que siguin d'interès púbic, el qual serà valorat per part de l'Ajuntament. 
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Termini de sol·licitud
L'ús s'haurà de sol·licitar amb una antel·lació mínima de 7 dies.
Mitjans de pagament
EL PAGAMENT S'HA D'EFECTUAR AMB TARGETA O AMB TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA. 
Normativa
Ordenança núm. 33 - Reguladora de l'utilització d'espais públics municipals
Altra informació d’interès
Per a més informació sobre aquest servei, així com l'ordenança fiscal reguladora, podeu fer click aquí
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Castellví de la Marca és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (marca@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Av. Catalunya, 6, 8732, Castellví de la Marca, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 08/11/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.