Hi ha alguna subvenció, concedida per l'ens a persones jurídiques, que superi els 10.000 euros? Si és així, aquí hi trobaràs publicades les retribucions dels òrgans de direcció o administració de l'entitat o l'organització beneficiària.

Durant els anys 2019, 2020, 2021 i 2022 l'Ajuntament de Castellví de la Marca no ha concedit cap subvenció d'aquest tipus.