Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
llista provisional d’admesos i exclosos, nomenament de la comissió de valoració i fixació de data de la primera prova de la borsa de treball de personal funcionari interí, tècnic superior, escala d'administració general llistat admesos i exlosos
APROVAR LA RELACIÓ D'ASPIRANTS PROPOSATS PEL TRIBUNAL QUALIFICADOR, QUE HAN SUPERAT LES PROVES SELECTIVES PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL, D’ENCARREGATS I D'OFICIALS DE SEGONA DE LA BRIGADA MUNICIPAL PER A L’AJUNTAMENT DE CASTELLVELL DEL CAMP. ACORD_2019-528.pdf
BORSA DE TREBALL BRIGADA MUNICIPAL CONVOCATÒRIA 2019 528/19 Borsa Treball Encarregat i oficial de segona Bases i convocatòria BOPT 15.01.2020 Borsa Treball Brigada 2019
Plaça Administratiu C1, funcionari interí 1 Concurs oposició Plaça Administratiu C1, funcionari interí Concurs oposició Funcionari interí 11-07-2017 Seu Ajuntament de Castellvell del Camp Llista provisional admesos i exclosos Plaça Administratiu C1, funcionari interí Resolució admesos i exlosos Plaça Administratiu