Aquest és l'espai des d'on pots accedir a la relació d’ajuts atorgats per l'ens. De cadascun se n'especifiquen, entre d'altres aspectes, l'import i l'àmbit als quals fa referència.

AJUTS 2021

 

BENEFICIARIS

IMPORT

  • Ajuts lloguer

58.033,40€

  • Ajuts àrea Benestar Social

120.918,75€

Llar infants gener

1.113€

JCB

495€

JCB

1.400€

Llar infants febrer

1.113€

FdMOG

1.605,90€

RBP

800€

MS

400€

CAF

900€

SG

900€

HT

300€

Llar infants març

1.175,50€

Menjador escola Vall d’Aro novembre‐desembre Consell Comarcal

del Baix Empordà

399,56€

Menjador escola Fanals novembre‐desembre Consell Comarcal del

Baix Empordà

505,59€

Menjador escola Els Estanys novembre‐desembre Consell Comarcal

del Baix Empordà

1.607,92€

Ajuts urgència menjador escola Fanals d’Aro novembre‐desembre

Consell Comarcal del Baix Empordà

5,55€

FVOG

300€

AFRR

2.000€

JMTC

407,75€

CST

1.050€

JMM

350€

ICH

350€

AS

900€

HNGE

100€

HNGE

2.097,40€

LSD

380€

LSD

150€

TFB

80€

AOS

80€

Llar infants abril

1.238€

SARD

550€

AA

60€

SO

80€

FUF

60€

LY

80€

IEG

60€

AB

70€

Urgència menjador escola Fanals d’Aro gener‐febrer Consell

Comarcal del Baix Empordà

28,39€

Menjador escola Vall d’Aro gener‐febrer Consell Comarcal del Baix

Empordà

356,34€

Menjador escola Els Estanys gener‐febrer Consell Comarcal del Baix

Empordà

1.345,88€

Menjador escola Fanals gener‐febrer Consell Comarcal del Baix

Empordà

393,77€

Llar infants maig

1.300€

HBF

1.800€

MSC

40,10€

SMGG

1.800€

Activitats extraescolars FVOG

70€

Targeta moneder KBO

80€

Targeta moneder FA

70€

Targeta moneder SL

40€

Targeta monerder EWMP

60€

ICH

350€

FTP

1.125€

FVOG

1.260€

JMNR

1.500€

MND

873,95€

HNGE

178,93€

Llar infants juliol

1.581,25€

AMCA

700€

JCI

1.950€

HNGE

1.341,76€

ABF

2.000€

Llar infants Consell SMBS

1.679,98€

Llar infants Compensació SMBS

787,50€

ZH

1.260€

Llar infants agost

1.581,25€

ACC

3.100€

RBT

450€

KK

140€

SB

560€

HNGE

1.197,90€

CPEA

525€

CPEA

1.065,35€

JS

382,77€

KC

271,44€

ZEM

153,37€

CAF

272,83€

Menjador escola Vall d’Aro març‐abril Consell Comarcal del Baix

Empordà

466,43€

Urgència menjador escola Fanals d’Aro març‐abril

56,78€

Menjador escola Fanals març‐abril

442,14€

Menjador escola Els Estanys març‐abril

1.893,03€

PEP

300€

MEM

600€

Menjador escola Vall d’Aro maig‐juny Consell Comarcal del Baix

Empordà

425,98€

Menjador escola Els Estanys maig‐juny Consell Comarcal del Baix

Empordà

1.632,30€

Urgència menjador escola Fanals d’Aro maig‐juny

53,44€

KK

140€

Casals d’estiu

23.910,50€

Menjador escola Fanals maig‐juny

474,14€

HNGE

1.197,20€

HNGE

1.197,90€

Llar infants octubre

1.368,75€

Llar infants octubre

642,60€

SLA

1.000€

HT

267,54€

PEP

600€

KK

216,40€

MDP

216,40€

KZEB

150€

SE

298,80€

MK

2.600€

GND

1.725€

SE

95€

MIGB

47,50€

Activitat extraescolar JS

339€

Activitat extraescolar YBR

530€

Activitat extraescolar KD

339€

Activitat extraescolar DME

255€

Casal estiu LBM

117,50€

Activitats extraescolars AC

339€

Llar infants novembre

1.603,13€

JAO

330€

CVP

247€

AK

169€

HNGE

143,71€

HNGE

1,197,90€

MSCM

55€

MI

137,62€

WGZZ

500€

WGZZ

60€

Llar infants desembre

1.868,75€

EHC

1.461€

LSD

532,40€

Casa Lila

3.170,17€

Casa Lila

500€

AGG

85€

JS

127€

AC

45€

NEM

35€

Grup Natura Sterna

2.100€

Institut d’Assistència Sanitària

2.145€

AECC‐Catalunya Contra el Càncer

2.187€

Fundació Vilagran Maristany

2.700€

Associació MIFAS

1.217€

Jornades Fotogràfiques

30.000€

Fundació Pro Real Acadèmia Europea de Doctors

6.500€

Fons solidaritat Excmo Cabildo insular de La Palma

15.000€

Associació Gats d’Aro CPS

7.500€

 

 

 

AJUTS 2020

BENEFICIARIS

IMPORT

Ajuts lloguer (ROM)

5.868,50€

Ajuts Lloguer

62.172,49€

Ajuts Àrea benestar social 85.497,88€