Autorització per accés motoritzat al medi natural

Permet al ciutadà i a les empreses especialitzades en organitzar excursions al medi natural amb vehicles 4x4 i motos, sempre i quan l'itinerari transcorri per més d'un municipi de la comarca, presentar la instància i la documentació que l'ha d'acompanyar per obtenir l'autorització, denegació o proposta de canvi d'itinerari corresponent.
En termini
Requisits previs
No cal complir cap requisit previ.
Preu / Taxa
Segons les ordenances fiscals.
Documentació a aportar
Cal aportar un document on s'indiqui la ruta a seguir.
Descripció
Permet al ciutadà i a les empreses especialitzades en organitzar excursions al medi natural amb vehicles 4x4 i motos, sempre i quan l'itinerari transcorri per més d'un municipi de la comarca, presentar la instància i la documentació que l'ha d'acompanyar per obtenir l'autorització, denegació o proposta de canvi d'itinerari corresponent.
Organisme competent / Responsable
Consell comarcal davant del qual es dirigeix la petició.
Àrea tramitadora
La unitat tramitadora o l'àrea d'urbanisme.
Qui el pot demanar
La persona interessada o representant, legal o voluntària, degudament acreditat/da.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixi reglamentàriament.

Si voleu tramitar-la electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos i classificats pel Consorci AOC a la pestanya "classificació de certificats" del servei "Validador" de la pàgina web del Consorci AOC , d'acord amb el que s'estableix a la seu electrònica, per exemple idCAT i DNIe.

Inicieu la tramitació, a continuació emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de sol·licitud
No n'hi ha.
Normativa
  • Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini de Resolució
La petició s'atendrà en el termini màxim de tres mesos amb caràcter general.
Silenci administratiu
Silenci administratiu negatiu.
Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Castellolí és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (castelloli@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Avinguda de la Unió, 60, 8719, Castellolí, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 14/12/2021

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.