La FUE és l'espai físic i virtual on fer totes les gestions necessàries per desenvolupar una activitat econòmica, amb independència de l'Administració responsable.

Canal Empresa
Cerca guiada de tràmits
Tràmit d'activitats 

Per a realitzar tràmits relacionats amb activitats, feu clic aquí.