Organització política

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)
Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)
Grup Municipal Partido Popular
Grup Municipal Junts per Castelldefels (Junts)
Grup Municipal Movem Castelldefels-En Comú-Podem (MOVEM-E)
Grup Municipal Ciutadans (C's)
No adscrits