Vols conèixer les aportacions que es realitzen als grups municipals? D'acord amb el Criteri 1/2018 de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP), les subvencions als grups polítics de les Corporacions Locals esdevé una obligatorietat de la publicitat activa.
Subvencions als grups municipals  

D'acord amb el Criteri 1/2018 de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP), les subvencions als grups polítics de les Corporacions Locals esdevé una obligatorietat de la publicitat activa: 

Any 2019