Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs d'aquest ens, aquest és l'apartat on les pots consultar.

Resolucions sobre règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs

En aquests moments no s'han dictat resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs.