Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Foto Jordi Planell Solina

Jordi Planell Solina

Veure càrrec

Regidoria de Governació i Seguretat

Àrea de Planejament i Espai públic

Contacte

Plaça Esperanto, 4 (Barri Centre)
936 360 320
Competències

SEGURETAT

 • Aplicació, inspecció i actuació sobre la seguretat ciutadana.
 • Aplicació, inspecció i actuació sobre les ordenances municipals.
 • Aplicació, inspecció i actuació de la normativa de trànsit i seguretat vial.
 • Policia assistencial.
 • Direcció directa del personal de la Policia Local. 
 • Incoació, tramitació i resolució dels expedients sancionadors per infracció a les ordenances i normativa continguda als paràgrafs 1.1 a 1.5 anteriors.

MOBILITAT

 • Gestió del transport urbà i interurbà, 
 • Polítiques de Mobilitat Sostenible i transports alternatius no contaminants.
 • Rodalies.
 • Pla de Mobilitat Urbana.
 • Gestió de les places d’aparcament de titularitat pública.
0 Registres carregats