Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Foto Jordi Maresma Segarra

Jordi Maresma Segarra

Veure càrrec

Regidoria d'Educació

Àrea de Drets i Ciutadania

Contacte

Plaça de l'Església, 1 planta baixa (Edifici Nou de l'Ajuntament)
93 665 11 50
Competències
EDUCACIÓ
Gestió dels serveis educatius
o Xarxa de centres 0-3 anys.
o Servei local de transició escola treball (SLTET).
o Servei d'atenció a l'usuari 
Escolarització i Mapa escolar
Dinàmica Educativa dirigida al conjunt dels centres educatius
Programes Educatius Transversals
Manteniment i Vigilància dels centres educatius segons marc normatiu
Participació Educativa.
Gestió de l'ús social dels centres educatius segons marc normatiu. Aquesta delegació inclourà la signatura dels documents d'autorització corresponents.
0 Registres carregats