Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Foto Clara Quirante Soriano

Clara Quirante Soriano

Veure càrrec

Regidoria d'espais públics (neteja i residus)

Àrea de Planejament i Espai públic

Contacte

Plaça de l'Església, 1
93 665 11 50
Competències

SERVEI DE NETEJA I GESTIÓ DE RESIDUS

  • Recollida de Residus Sòlids Urbans
  • Neteja de la Via Pública 
  • Deixalleria Municipal 

GESTIÓ D’ESPAIS VERDS I NATURALS

Aquesta delegació d’atribucions inclourà la signatura de tots aquells documents, de tràmit o definitius, les resolucions i els decrets inclusivament, que calguin en la seva execució, així com la resolució dels recursos administratius que s’interposin contra aquests decrets i resolucions.

0 Registres carregats