Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Foto Xavier Amate Paz

Xavier Amate Paz

Veure càrrec

Regidoria de Comerç i Llicències d'Activitat

Àrea de Dinamització Econòmica

Contacte

C/ Doctor Ferran 26-28, 1a planta (Barri Centre)
93 665 11 50
comercio@castelldefels.org
Competències
COMERÇ 
  • Informació i assessorament a empreses del sector comerç.
  • Dinamització comercial.
  • Planificació i desenvolupament dels eixos comercials.

LLICÈNCIES D’ACTIVITATS

  • Intervenció administrativa: ordenació i control de l’activitat privada. 
  • Aplicació normativa sobre activitats.
  • Desplegament normatiu sobre les activitats.
  • Incoació, tramitació i resolució dels expedients sancionadors per infracció a les ordenances i normativa aplicable a les activitats, així com la resolució dels recursos administratius que s’interposin contra aquestes resolucions.
  • Presidència-delegada de la Ponència Tècnica Municipal.

 

0 Registres carregats