Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Jesús Romo Hernán-Pérez

Regidor

Grup Municipal Partido Popular

  • Càrrec electe
  • Ple Municipal
  • Comissions Informatives

Currículum professional

Jesús Romo, nascut a Madrid el 1937, està casat i és pare d'un fill.

És llicenciat en Màster Business Administration i Diplomat en Tècniques del Transport marítimes i aèries.

Ha exercit de gerent de diverses empreses multinacionals.

Currículum polític

Va ser president de la junta local del PP de Castelldefels. En el mandat 2011-2015 va ser regidor d'Urbanisme i Obres. Durant el mandat 2015-2019 va ser regidor del PP. Actualment, durant el mandat 2019-2023 és Regidor del PP.

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats