Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Javier Martín Sainz

Regidor-delegat d'Esports, Pau i Solidaritat

Grup Municipal Movem Castelldefels-En Comú-Podem (MOVEM-E)

  • Càrrec electe
  • Membre d'equip de govern
  • Ple Municipal
  • Comissions Informatives
  • Regidoria d'Esports
  • Regidoria de Pau i Solidaritat

Currículum professional

Javier Martín és Diplomat en Treball Social a la Universitat de Barcelona, ha cursat un Postgrau en Gestió i Administració de ENL (Entitats No Lucratives) a la UOC, amb l'especialització de direcció estratègica de ENL.

Primer nivell d'entrenador de Bàsquet en la E.C.E. Va ser entrenador de Bàsquet al Club Bàsquet de Castelldefels (2008-2014), també va realitzat pràctiques de Treball Social a la Llar Sant Josep l'any 2009. Ha treballat a l'empresa Movicine S.L. realitzant muntatges i reproducció de cine a l'aire lliure (2010-2013), auxiliar de tutela (2013-2014) i  des de 2014 fins a l'actualitat és referent tutelar a la Fundació Vella Terra. 

Currículum polític

Milita activament a Podemos des de l'any 2015. A nivell municipal milita al partit municipalista Movem Castelldefels des de 2015 (ara anomenat Movem- En Comú Podem).

Durant el mandat 2019-2023 és Regidor-delegat d'Esports, Pau i Solidaritat.

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats