Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Jordi Planell Solina

Regidor-delegat de Governació i Seguretat. 6è Tinent d'alcaldia

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

  • Càrrec electe
  • Membre d'equip de govern
  • Ple Municipal
  • Junta de Govern Local
  • Comissions Informatives
  • Tinents/es d'alcaldia
  • Regidoria de Governació i Seguretat

Currículum professional

Jordi Planell, va néixer el 8 de gener de 1971. És aficionat a diferents esports, entre ells la pràctica del Mountain Bike i del Rugby. Li agrada molt llegir i el cinema.

És Graduat en Enginyeria Superior en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya i posteriorment, va fer un Màster en Gestió de les Tecnologies de la Informació per la Universitat Ramon LLull. Certificat en PRINCE 2 foundation. Apassionat en Social Media i Community Management.

Ha treballat com a Cap de Projectes y QA Manager a l'àmbit de les tecnologies, a Voztelecom des de el 2012 fins a l'actualitat. Anteriorment, havia treballat com a cap de projectes a  Abertis Telecom, a Caixa del Penedès a la banca online, i d'altres.

Currículum polític

Va ser secretari de política municipal del PSC Castelldefels entre el 2011 i el 2015. Durant el mandat actual 2015-2019, va Regidor-delegat de Governació i Seguretat. 8è Tinent d'alcaldia. Actualment és conseller de la Federació del Baix Llobregat del PSC i Regidor-delegat de Governació, Seguretat i Protecció Civil. 6è Tinent d'alcaldia al mandat 2019-2023.

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats