Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Eva López Giménez

Regidora-delegada de Promoció Econòmica, Foment de l'Ocupació, Hoteleria i Turisme. 3a Tinenta d'alcaldia

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

  • Càrrec electe
  • Membre d'equip de govern
  • Ple Municipal
  • Junta de Govern Local
  • Comissions Informatives
  • Tinents/es d'alcaldia
  • Àrea d'Innovació i Qualitat Democràtica
  • Regidoria d'Hoteleria i Turisme
  • Regidoria de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació

Currículum professional

Eva López, va néixer el 24 de febrer de l'any 1970. Pertany a l'associació de 'Pirates Sardiners' de Castelldefels, des de l'any 1997.

S'ha format en els àmbits d'administració, comptabilitat, gestió d'equips de venda. Va treballar com a administrativa en una empresa durant 9 anys, més tard va crear la seva pròpia empresa dedicada al oci infantil durant 12 anys, i posteriorment com a cap d'equip de vendes en una empresa privada durant 6 anys.

Currículum polític

Durant el mandat 2015-2019, va ser Regidora-delegada de Via Pública, Manteniment de vials, Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació. 5a Tinenta d'alcaldia. Actualment, durant el mandat 2019-2023 és Regidora-delegada de Promoció Econòmica, Foment de l'Ocupació, Hoteleria i Turisme. 3a Tinenta d'alcaldia.

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats