Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Jordi Maresma Segarra

Regidor-delegat d'Educació, Cultura, Festes i Participació Ciutadana. 2n Tinent d'alcaldia

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

 • Càrrec electe
 • Portaveu
 • Membre d'equip de govern
 • Ple Municipal
 • Junta de Govern Local
 • Comissions Informatives
 • Tinents/es d'alcaldia
 • Àrea de Drets i Ciutadania
 • Regidoria d'Educació
 • Regidoria de Cultura i Festes
 • Regidoria de Participació Ciutadana

Currículum professional

Jordi Maresma va néixer l'any 1973.

És Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Edició.

Ha treballat en arts gràfiques, producció editorial, disseny gràfic i comunicació.

Currículum polític

Militant de l'esquerra independentista des de 1991, secretari d'Organització d'Esquerra Republicana de Catalunya-Castelldefels. Soci de l'AV de Vista Alegre i d'ACNUR. Durant el mandat 2015-2019 va ser Regidor-delegat de Cultura, Festes i Participació Ciutadana.

Actualment és el Regidor-delegat d'Educació, Cultura, Festes i Participació ciutadana. 2n Tinent d'alcaldia.

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats