Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Maria Miranda Cuervas

Alcaldessa

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

  • Càrrec electe
  • Alcalde
  • Membre d'equip de govern
  • Ple Municipal
  • Junta de Govern Local
  • Alcaldessa
  • Alcaldia-Presidència

Currículum professional

María Miranda, va néixer a Castelldefels l'any 1973.

És Llicenciada en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Estratègia i Màrqueting Polític per l'Institut de Ciències Polítiques, (ICPS) i finalitzant el Grau en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Currículum polític

En un primer moment, la seva trajectòria professional va estar lligada al món del màrqueting i la comunicació. Posteriorment, s'ha centrat en l'àmbit de l'Administració Pública, amb experiència com a cap de Gabinet d'Alcaldia (2002-2007). Ha estat Regidora de l'Ajuntament de Castelldefels des del 2007 per part del Partit dels Socialistes de Catalunya, ostentant càrrecs com Regidora de Règim Interior, Regidora de Festes i Regidora d'Urbanisme i de Turisme.

Durant la legislatura 2011-2015 va ser Regidora del PSC a l'oposició. Durant aquests anys també va ser Consellera de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Des de juny de 2015 fins al juny de 2017 ha estat regidora de Presidència i Comunicació. És Presidenta del Consell Nacional, i Primera Secretària del PSC Castelldefels. Des del juny de 2017 fins al juny de 2019 va ser l'alcaldessa de Castelldefels.

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats