La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Inclou tots els llocs de treball de funcionaris, i de personal laboral i eventual, independentment de si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places de l'ens.

0 Registres carregats
Relació de llocs de treball (RLT)

 

Any 2023

 Relació de llocs de treball (febrer)

Any 2022

 Relació de llocs de treball (gener)

 Relació de llocs de treball (juliol)

 Relació de llocs de treball (octubre)

Any 2021

Relació de llocs de treball (gener)

Relació de llocs de treball (juliol)

Relació de llocs de treball (octubre)

Any 2020 
 Any 2019
Any 2018