Quan l'ens creï una llista per accedir als processos de formació i promoció que convoqui, aquest és el lloc on la trobaràs. Consulta si n'hi ha alguna en aquests moments.

Convocatòria Descripció Llista de personal Prioritat
Tècnic Mig Joventut, TM Promoció econòmica, TM Comptabilitat i Patrimoni, TM Educació, TM Contractació, TM Jurídico administrativa i TM Biblioteca Promocions internes A2 Llista de personal
Tècnic Mig Serveis Socials Promoció interna A2 Llista de personal
Tècnic Superior Secretaria Promoció Interna A1 Llista de personal
Tècnic Superior Comunicació i Imatge Promoció interna A1 Llista de personal
Tècnic Superior Àrea de Serveis Territorials Promoció Interna A1 Llista de personal
Tècnic Mig Àrea Econòmica i Hisenda Promoció Interna A2 Llista de personal
Tècnic Superior Àrea Econòmica i Hisenda Promoció Interna A1 Llista de personal
Tècnic Superior Desenvolupament Organitzatiu i Règim Interior Promoció Interna A1 Llista de personal
Any 2020