Vols conèixer els detalls de les tramitacions sobre pressupostos que s'han dut a terme en aquest ens els darrers anys? Pots consultar-los aquí.

Modificacions de crèdit
Any 2022

Modificacions de crèdit per Ple:

 Any 2021
Any 2020 
Any 2019

Modificacions al pressupost inicial de 2019 per resolució/decret 

Modificacions al pressupost inicial de 2019 per Ple

 Any 2018 

Modificacions al pressupost inicial de 2018 per resolució/decret

Modificacions al pressupost inicial de 2018 per Ple

Any 2017 ​

Modificacions al pressupost inicial de 2017 per decret

Modificacions al pressupost inicial de 2017 per Ple

Any 2016 

Modificacions al pressupost inicial de 2016 per decret

Modificacions al pressupost de 2016 per Ple