Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anterior a l'any en curs? Aquí pots consultar les dades dels drets i obligacions reconegudes netes de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.

Liquidació del pressupost 
Any 2019 
  • Informació disponible al segon trimestre de 2020.  
Any 2018 
Any 2017  

(Inclou informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i nivell d'endeutament)

 Any 2016

(Inclou informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i nivell d'endeutament)

Any 2015