Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols saber quantes i quines subvencions ha atorgat l'ens? Aquí hi són totes. Pots veure a qui i a què s'han destinat.

INFORMACIÓ SOBRE LES SUBVENCIONS ATORGADES

Les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Castelldefels i els seu Organismes Autònoms en els últims anys, les podeu consultar en aquest enllaç:

*Convocatòries de subvencions publicades a la BDNS (Accés a la base de Dades Nacional de Subvencions).

Subvencions atorgades anys anteriors
 Informes de fiscalització de les subvencions atorgades en els últims anys