Qualitat de l’aire als punts de mesurament manual de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica

En aquest conjunt de dades trobareu les dades diàries dels contaminants determinats mitjançant captadors manuals, integrats en la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. En aquest moment les dades publicades són a partir de l’any 2010. Aquestes dades s’actualitzaran trimestralment.

La informació disponible és la que correspon a la concentració diària dels següents contaminants: fracció PM10 del material particulat, fracció PM2.5 del material particulat, metalls (Arsènic, Níquel, Cadmi i Plom) determinats en la fracció PM10, benzo(a)pirè determinat en la fracció PM10, clorur d’hidrogen i benzè. Per tal de dur a terme una correcta interpretació de les dades, cal considerar que aquests valors diaris tenen un límit de quantificació que varia depenent del contaminant, del sistema de mostreig emprat i del mètode analític utilitzat en les determinacions dels diferents contaminants.

Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 

Informació Addicional

Creat
16/06/2021
Última actualització
21/05/2023
Format
CSV
Idioma
Català