Indicadors de transparència Disponible a: Pàgina web Ajuntament de Berga

En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens. 

(En elaboració)