Consentiment per a l'expedició de volants o certificats col·lectius al padró municipal d'habitants

Aquest tràmit es pot fer telemàticament o presencialment: 

Si es fa telemàticament, prèviament,  cal emplenar la sol·licitud (consentiment per a l'expedició de volants o certificats col:lectius corresponent)  i clicar el botó començar per tramitar la sol·licitud telemàtica i poder adjuntar la sol·licitud de consentiment .

Si es fa presencial cal emplenar la sol·licitud de consentiment

MODELS:
Consentiment per a l'expedició de volants o certificats col·lectius al padró municipal

Consentiment per a l'expedició de volants o certificats col·lectius al padró municipal menors d'edat

 

 

En termini
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Balsareny és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (balsareny@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Ajuntament, 2, 8660, Balsareny, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 15/03/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.