Aquest és l'espai des d'on pots accedir a la relació d’ ajuts atorgats per l'ens. De cadascun d'ells se n'especifica, entre d'altres aspectes, l'import i l'àmbit al qual fa referència.

 

A entitats locals.      
         
            
28è Premi Josep Lladonosa i Pujol         4.000,00 €
Aportació patronal Josep Lladonosa i Pujol          2.500,00 €
Coral Ginestell            775,00 €
Coral Ginestel Escola Mitjans i Petits         1.000,00 €
Vesprades Teatrals - Sardanes a la Fresca         2.000,00 €
Amics de la Sardana            775,00 €
Amics del Patrimoni cultural d´Alguaire            775,00 €
Amics de la Botifarra            775,00 €
Associació de Dones Merli            775,00 €
Associació Som com Som            775,00 €
Associació de Vestits de Paper            775,00 €
Associació de Jubilats         8.200,00 €
AMPA         1.750,00 €
Claustre de Professors            775,00 €
Associació de Diables            775,00 €
Lo Treato            775,00 €
Club Esportiu Alguaire         9.000,00 €
Escola de Futbol Mig Segrià         4.841,00 €
Club de Bitlles            775,00 €
Club de Karate            775,00 €
Club de Karate - Escola Infantil            800,00 €
Club Ciclista            775,00 €
Associació colla Al Galop            775,00 €
Despeses de Cultura         2.500,00 €
Participació Ciutadana         2.000,00 €
Pla Local de Joventut         5.000,00 €
Conveni Esbart Alguairenc Bell Camp       13.500,00 €
Associació de Caçadors            775,00 €
Fotogrup Alguaire            775,00 €
Associació Patinatge            775,00 €
Associació Penya Blaugrana d´Alguaire 2-6            775,00 €
Batuka Petebé            775,00 €
Altres aportarcions a associacions culturals i esportives         2.000,00 €
A famílies i institucions sense fins de lucre.