La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

Data d'inici de la sessió Hora d'inici Data de fi de la sessió Hora de fi Número de sessió Tipus de sessió Enllaç Documents Més informació
29-01-2015 21:00 29-01-2015 21:20 01/2015 Ordinària Acta del Ple 29-01-2015
26-02-2015 21:00 26-02-2015 21:17 02/2015 Extraordinària Acta del Ple 26-02-2015
26-03-2015 21:00 26-03-2015 21:35 03/2015 Ordinària Acta del Ple 26-03-2015
04-06-2015 21:00 04-06-2015 21:20 05/2015 Ordinària Acta del Ple 04-06-2015
10-06-2015 21:00 10-06-2015 23:00 06/2015 Extraordinària Acta del Ple 10-06-2015
27-04-2015 21:00 27-04-2015 22:00 04/2015 Extraordinària Acta del Ple 27-04-2015
13-06-2015 12:00 13-06-2015 13:00 07/2015 Extraordinària Acta del Ple 13-06-2015
02-07-2015 21:00 02-07-2015 23:00 08/2015 Extraordinària Acta del Ple 02-07-2015
30-07-2015 20:00 30-07-2015 20:30 09/2015 Ordinària Acta del Ple 30-07-2015
10-09-2015 20:00 10-09-2015 21:00 10/2015 Extraordinària Acta del Ple 10-09-2015
01-10-2015 20:00 01-10-2015 21:20 11/2015 Ordinària Acta del Ple 01-10-2015
24-11-2015 20:00 24-11-2015 21:20 12/2015 Extraordinària Acta del Ple 24-11-2015
26-11-2015 20:00 26-11-2015 20:30 13/2015 Ordinària Acta del Ple 26-11-2015
30-12-2015 20:00 30-12-2015 21:20 14/2015 Extraordinària Acta del Ple 30-12-2015
31-03-2016 20:00 31-03-2016 20:30 02/2016 Ordinària Acta del Ple 31-03-2016
28-01-2016 20:00 28-01-2016 20:30 01/2016 Ordinària Acta del Ple 28-01-2016