Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Logo IMA-ECG

ÓSCAR SENDRA ANGLES

Alcalde President

IMA-ECG

  • Càrrec electe
  • Membre d'equip de govern
  • Junta de Govern Local
  • Ple de la Corporació
  • Alcaldia
  • Medi ambient, Territori, Educació, Agricultura i Protecció civil

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats